¿Cómo encuentra los valores exactos de cot, csc y ​​sec para los grados 180?

#cot 180 = cot pi = 1/ tan pi = 1 / 0 = oo#

#csc 180 = csc pi = 1 / sin pi = 1 / 0 = oo#

#sec 180 = sec pi = 1 / cos pi = 1 / -1 = -1#

Explicación:

Encontrar #cot 180, csc 180, sec 180#

ingrese la fuente de la imagen aquí

(useruploads.socrat.org)

#cot 180 = cot pi = 1/ tan pi = 1 / 0 = oo#

#csc 180 = csc pi = 1 / sin pi = 1 / 0 = oo#

#sec 180 = sec pi = 1 / cos pi = 1 / -1 = -1#


Deja un comentario